Model-based supervisory control synthesis of cyber-physical systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Begeleider(s)/adviseur
  • Reniers, Michel A., Promotor
  • Fabian, Martin, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning26 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5277-1
StatusGepubliceerd - 26 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit