Model-based speech enhancement using a bone-conducted signal

P Kechichian, S. Srinivasan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based speech enhancement using a bone-conducted signal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science