Model-based specification of design patterns

A. Bijlsma, H.P.J. Geldrop - van Eijk, van, L.C.M. Gool, van, C. Hemerik, C. Huizing, R. Kuiper, O.S. Roosmalen, van, J.C.S.P. Woude, van der, G. Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-14
TijdschriftNieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Theoretische Informatica
Volume1999
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit