Model-based simulation and threat analysis of in-vehicle networks

Alexios Lekidis, Ion Barosan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based simulation and threat analysis of in-vehicle networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science