Model-based quantification of the systemic interplay between glucose and fatty acids in the postprandial state

Fianne Sips, E. (Elin) Nyman, M. Adiels, Peter Hilbers, P. Strålfors, Natal van Riel, G. Cedersund

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based quantification of the systemic interplay between glucose and fatty acids in the postprandial state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen