Model-based mitigation of availability risks

E. Zambon, D. Bolzoni, S. Etalle, M. Salvato

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based mitigation of availability risks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science