Model-based integration and testing in practice

N.C.W.M. Braspenning, J.M. Mortel - Fronczak, van de, H.A.J. Neerhof, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelTangram: Model-based integration and testing of complex high-tech systems
RedacteurenJ. Tretmans
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEmbedded Systems Institute
Pagina's85-100
ISBN van geprinte versie978-90-78679-02-8
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Braspenning, N. C. W. M., Mortel - Fronczak, van de, J. M., Neerhof, H. A. J., & Rooda, J. E. (2007). Model-based integration and testing in practice. In J. Tretmans (editor), Tangram: Model-based integration and testing of complex high-tech systems (blz. 85-100). Eindhoven: Embedded Systems Institute.