Model-based estimation and control of the particle distribution and discharge supervision in nuclear fusion reactors

T.C. Blanken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

613 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Baar, Marco R., Promotor
  • Heemels, W.P.M.H. (Maurice), Promotor
  • Felici, F.A.A., Co-Promotor
Datum van toekenning21 jan. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4673-2
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit