Model-Based Engineering of Supervisory Controllers using CIF

R.R.H. Schiffelers, R.J.M. Theunissen, D.A. Beek, van, J.E. Rooda

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  311 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-Based Engineering of Supervisory Controllers using CIF'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen