Model-based approach to minimize system calibrations for 3D reconstruction quality of a cone-beam CT system

R.J.R. Maas, van der, J. Dries, A.G. Jager, de, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Model-based approach to minimize system calibrations for 3D reconstruction quality of a cone-beam CT system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen