Mode group diversity multiplexing in multimode fiber transmission systems

C.P. Tsekrekos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

708 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Koonen, A.M.J. (Ton), Promotor
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • de Hon, Bas P., Co-Promotor
Datum van toekenning14 jan. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1724-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit