Mode excitation efficiency for contour vibrations of piezoelectric resonators

A.A. Krushynska, V.V. Meleshko, Chien-Ching Ma, Yu-Hsi Huang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mode excitation efficiency for contour vibrations of piezoelectric resonators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science