Mode-dependent characterization of photonic lanterns

D. Yu, S. Fu, Z. Cao, M. Tang, D. Liu, I. Giles, A.M.J. Koonen, C.M. Okonkwo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mode-dependent characterization of photonic lanterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics