Mode-controlled data-flow modeling of real-time memory controllers

Y. Li, H. Salunkhe, J. Nogueira Bastos, O. Moreira, B. Akesson, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten