Modal transmission-line modelling of radio wave propagation through periodic inhomogeneous walls

S.V. Savov, M.H.A.J. Herben

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modal transmission-line modelling of radio wave propagation through periodic inhomogeneous walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Physics