Modal gain in single-layer InAs/InP(100) quantum dot amplifiers in the 1.6 to 1.8 μm wavelength range

Y. Jiao, P.J. Veldhoven, van, M.K. Smit, E.A.J.M. Bente

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Samenvatting

Only abstract
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 38th European Semiconductor Laser Workshop (ESLW), 21-22 September 2012, Brussels, Belgium
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modal gain in single-layer InAs/InP(100) quantum dot amplifiers in the 1.6 to 1.8 μm wavelength range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit