Modal control of unstable boiling states in three-dimensional nonlinear pool-boiling systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modal control of unstable boiling states in three-dimensional nonlinear pool-boiling systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen