Modal analysis of a thin cylindrical shell with top mass

L.J.A. den Boer

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2007.086

Bibliografische nota

DCT 2007.086
Stageverslag.

Citeer dit