Mod4J : a qualitative case study of model-driven software development

V. Lussenberg, T. Storm, van der, J.J. Vinju, J. Warmer

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mod4J : a qualitative case study of model-driven software development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science