Mobile software agents

M. Dalmeijer, D.K. Hammer, A.T.M. Aerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-260
TijdschriftComputers in Industry
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit