Mobile process management through web services

M. Leoni, de, M. Mecella

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mobile process management through web services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen