Mobile music technology: report on an emerging community

Lalya Gaye, Lars Erik Holmquist, Frauke Behrendt, Atau Tanaka

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mobile music technology: report on an emerging community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Computer Science