M/M/∞ transience, and its applications to overload detection

M.R.H. Mandjes, P. Zuraniewski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'M/M/∞ transience, and its applications to overload detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen