Mixing and dispersion in flows dominated by rotation and buoyancy

H.J.H. Clercx (Redacteur), G.J.F. van Heijst (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixing and dispersion in flows dominated by rotation and buoyancy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen