Mixed-use development research on city scale: a critical review

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixed-use development research on city scale: a critical review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen