Mixed matrix membranes for hydrocarbons separation and recovery: a critical review

Sara Najari, Samrand Saeidi (Corresponding author), Fausto Gallucci, Enrico Drioli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixed matrix membranes for hydrocarbons separation and recovery: a critical review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen