Mixed matrix membranes: a new asset for blood purification therapies

M.S.L. Tijink, J. Kooman, M. Wester, J. Sun, S. Saiful, J.A. Joles, Z. Borneman, M. Wessling, D.F. Stamatialis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-3
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBlood Purification
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit