Mixed hybrid finite elements and streamline computation for the potential flow problem

E.F. Kaasschieter, A.J.M. Huijben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixed hybrid finite elements and streamline computation for the potential flow problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen