Mixed $H_2/H_\infty$ control in a stochastic framework

M.A. Peters, A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mixed $H_2/H_\infty$ control in a stochastic framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering

Material Science

Economics, Econometrics and Finance