Mix design and evaluation of concrete with ultra-low permeability

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel9th International Concrete Conference, 4-6 July 2016, Dundee, Ireland
StatusGepubliceerd - 4 jul. 2016

Citeer dit