Mitochondrial affinity for ADP is twofold lower in creatine kinase knock-out muscles

F. Veld, ter, J.A.L. Jeneson, K. Nicolaij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitochondrial affinity for ADP is twofold lower in creatine kinase knock-out muscles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen