Mitigation strategies to improve the performance of AC contactor against voltage dips

L.E. Weldemariam, H.J. Gärtner, V. Cuk (Begeleider), J.F.G. Cobben (Begeleider)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitigation strategies to improve the performance of AC contactor against voltage dips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen