Mitigation of wind power fluctuations in smart grids

J.E.S. Haan, de, J. Frunt, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitigation of wind power fluctuations in smart grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen