Mitigation of torsional vibrations in drilling systems: a robust control approach

T.G.M. Vromen (Corresponding author), C.H. Dai, N. van de Wouw, T.A.E. Oomen, P. Astrid, A. Doris, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitigation of torsional vibrations in drilling systems: a robust control approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen