Mitigation and adaptation : energy efficient climate control in historic building

T. Brostrom, A.W.M. Schijndel, van, M. Wessberg, P.K. Larsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelClimate for Culture : Built Cultural Heritage in times of Climate Change
Pagina's29-31
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit