Mitigating multi-target attacks in hash-based signatures

A.T. Hülsing, J. Rijneveld, F. Song

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mitigating multi-target attacks in hash-based signatures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen