Mites and allergenic activity in house-dust on Heligoland

J.E.M.H. Bronswijk, van, W. Jorde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mites and allergenic activity in house-dust on Heligoland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen