Misverstanden rond intelligente netten : column

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De ontwikkeling naar intelligente(re) elektriciteitsnetten, of smart grids, is op dit moment een hot topic. ‘Smart grid’ is een containerbegrip waar zo’n beetje elke ontwikkeling onder geschaard wordt die elektrische energietechniek en informatie en communicatietechnologie (ICT) combineert. Dat leidt tot allerlei haarkloverijen over de definitie van het begrip smart grid en tot discussies of bepaalde technologische concepten nu wel of niet onder deze noemer vallen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-8
Aantal pagina's1
TijdschriftEnergie Actueel
Volume16
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit