Miscibility behaviour of bisphenol-A polycarbonate and poly(para-chlorostyrene)

L.H.M. Krings, G.H. Werumeus Buning, E.L.F. Nies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  148 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)225-232
  TijdschriftJournal of Applied Polymer Science
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit