Mirror, mirror on the wall..... A study into the characteristics of the facilitation of teachers who conduct action research

L.J.F. Cornelissen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mirror, mirror on the wall..... A study into the characteristics of the facilitation of teachers who conduct action research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen