Minkowski terminal cost functions for MPC

S.V. Rakovic, M. Lazar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Minkowski terminal cost functions for MPC'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics