Minizoo, a 'parasitic' offshoot of EIS-Nederland and CIE-Belgique

J.E.M.H. Bronswijk, van, R.L. Jeronimus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27-31
Aantal pagina's5
TijdschriftNieuwsbrief / European Invertebrate Survey - Nederland
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit