Mining the changes of medical behaviors for clinical pathways

Z. Huang, C. Gan, X. Lu, H. Duan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mining the changes of medical behaviors for clinical pathways'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen