Mining significant change patterns in multidimensional spaces

R. Alves, J.T.S. Ribeiro, O. Belo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mining significant change patterns in multidimensional spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie