Mining of ad-hoc business processes with TeamLog

S. Dustdar, T. Hoffmann, W.M.P. Aalst, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mining of ad-hoc business processes with TeamLog'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science