Mining insights from weakly-structured event data

Niek Tax

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Aalst, Wil, Promotor
  • Sidorova, Natalia, Co-Promotor
  • Haakma, Reinder, Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4781-4
StatusGepubliceerd - 19 jun. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit