Mining insights from weakly-structured event data

Niek Tax

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  170 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Aalst, Wil M.P., Promotor
  • Sidorova, Natalia, Co-Promotor
  • Haakma, Reinder, Co-Promotor
  Datum van toekenning19 jun 2019
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4781-4
  StatusGepubliceerd - 19 jun 2019

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit