Mining and quarrying wastes utilization in Ghana

A.A.A. Hammond

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  2254 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kreijger, P.C., Promotor
  • Span, H.J.Th., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning22 apr. 1986
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit