Mining all non-derivable frequent itemsets

T. Calders, B. Goethals

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    162 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Mining all non-derivable frequent itemsets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen