Minimum-link paths among obstacles in the plane

J.S.B. Mitchell, G. Rote, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  50 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Minimum-link paths among obstacles in the plane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science