Minimizing total inventory cost on a single machine in just-in-time manufacturing

J.A. Hoogeveen, S.L. Velde, van de

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    38 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Minimizing total inventory cost on a single machine in just-in-time manufacturing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Zaken en Economie